Γονικές Πρακτικές Κοινωνικοποίησης σε Μεικτές Οικογένειες στην Ελλάδα (Συνέδριο 2019)

Γονικές Πρακτικές Κοινωνικοποίησης σε Μεικτές Οικογένειες στην Ελλάδα (Συνέδριο 2019)

Γονικές Πρακτικές Κοινωνικοποίησης σε Μεικτές Οικογένειες στην Ελλάδα

Μυρτώ Αγγελοπούλου – Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η οικογένεια αποτελεί μία σημαντική “μήτρα” για την κοινωνικοποίηση του παιδιού και τη συναισθηματική του ανάπτυξη. Κάθε πολιτισμική ομάδα περιλαμβάνει διαφορετικές κοινωνικές νόρμες, πεποιθήσεις και γονικές προσδοκίες. Κατά συνέπεια, συμπεριφέρονται με διαφορετικούς τρόπους αναφορικά με την ανατροφή των παιδιών. Η διαπολιτισμική έρευνα έχει τονίσει τις παραπάνω διαφορές σε οικογένειες μεικτού τύπου. Η παρούσα έρευνα μελετά το παιδί μεικτού γάμου στην Ελλάδα και τις διαφορετικές πρακτικές ανατροφής, τόσο από τη σκοπιά του παιδιού, όσο και από τη σκοπιά του γονέα μέσα από επτά διαφορετικές πολιτισμικές ρίζες.

Τα ερευνητικά ερωτήματα μελετήθηκαν με την ποιοτική μέθοδο των ομάδων εστίασης. Σε μία ομάδα ενηλίκων συζήτησαν για τις πρακτικές των δικών τους γονέων εντός διεθνικού γάμου και σε μία ομάδα γυναικών σε διεθνικό γάμο, συζήτησαν σχετικά με ομοιότητες και διαφορές στην ανατροφή ανάμεσα σε εκείνες και τους συζύγους τους.

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι το παιδί ενός τέτοιου γάμου τοποθετείται στο μέσο δύο πολιτισμικών πόλων. Επιπλέον, οι ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες διαμορφώνουν αναλόγως και τις γονικές μεθόδους διαπαιδαγώγησης. Τα ζητήματα διαφωνίας παιδιών – γονέων είναι καθολικής φύσεως, αλλά μπορούν να διαμορφωθούν και με βάση το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού αλλά και του γονέα. Τέλος. τα αποτελέσματα τόνισαν την προτίμηση του παιδιού σε μία από τις δύο πολιτισμικές του ταυτότητες.

Καθώς τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στην Ελλάδα παρατηρείται αύξηση της μετανάστευσης και τα δεδομένα μας είναι ανεπαρκή τόσο για τους μεικτούς γάμους, όσο και για την κοινωνικοποίηση των παιδιών μέσα σε αυτούς, αυτή η έρευνα κάνει ένα πρώτο βήμα σε μία βαθύτερη κατανόηση του ζητήματος. Η ελληνική κοινωνία μεταμορφώνεται σταδιακά σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία. Συνεπώς, η ψυχοεκπαίδευση αναφορικά με τη διαπολιτισμική ανατροφή αποτελεί σημαντικό στόχο για τη διαμόρφωση λειτουργικών διαπροσωπικών σχέσεων.

(Το πιο πάνω κείμενο αποτελεί περίληψη από την προφορική ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε στο αγγλόφωνο 19th European Conference on Developmental Psychology, τον Σεπτέμβριο του 2019)

Μυρτώ Αγγελοπούλου – Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Λεμεσός