Όταν το σπίτι γίνεται…πεδίο μάχης!

Η αδελφική σχέση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες σχέσεις στη ζωή μας.

Αυτό ισχύει και στα παιδιά. Δεν υπάρχει οικογένεια στην οποία οι καθημερινές διαφωνίες να μην λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στα αδέλφια, ανεξαρτήτως φύλου και διαφοράς ηλικίας. Οι λόγοι είναι ατελείωτοι ακόμη και στις περιπτώσεις αγαπημένων αδελφών. Στις μικρότερες ηλικίες, όταν το φύλο είναι ίδιο και η ηλικιακή απόσταση κοντινή, τα αδέλφια διεκδικούν γονική προσοχή, θέσεις και δικαιώματα με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται ζήλια, μεγαλύτερος ανταγωνισμός και συγκρίσεις. Η διαφορά στην προσωπικότητα σαφώς παίζει ρόλο. Ξεσπάσματα, εκρήξεις οργής, συναισθήματα θυμού και αδικίας κατακλύζουν τα αδέλφια και οι γονείς μοιάζουν ανήμποροι να διαχειριστούν το «πεδίο μάχης». Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι συχνά η σχέση ανάμεσα στις αδελφές χαρακτηρίζεται λιγότερο ανταγωνιστική σε επίπεδο σωματικής υπεροχής συγκριτικά με τους αδελφούς.

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Όταν το σπίτι γίνεται…πεδίο μάχης!»

Πρακτικές Κοινωνικοποίησης των Γονέων

Μυρτώ Αγγελοπούλου – Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η οικογένεια είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας για τη συναισθηματική ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Οι γονείς υιοθετούν πρακτικές ανατροφής ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο προέλευσης, ώστε να επιτύχουν στις προσδοκίες τις οποίες έχουν διαμορφώσει για την ανάπτυξη των παιδιών τους.

Οι νέες γενιές μεταναστών μεταβολίζουν τις πρακτικές κοινωνικοποίησης της χώρας καταγωγής και της χώρας διαμονής, συνεισφέροντας σε αλλαγές μέσα από τη διεργασία της επιπολιτισμοποίησης. Παράλληλα, το παιδί ενός μεικτού γάμου τοποθετείται στο μέσο δύο πολιτισμικών σημείων αναφοράς ως προς τις μεθόδους διαπαιδαγώγησης.  Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πρακτικές Κοινωνικοποίησης των Γονέων»

Συναισθηματική Νοημοσύνη: ποια η αξία της;

Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και η εφαρμογή της σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας έχει κατορθώσει να ελκύσει σε μεγάλο βαθμό τόσο την επιστημονική κοινότητα όσο και το γενικό πληθυσμό.

Η συναισθηματική  νοημοσύνη είναι μία έννοια που περιγράφει χαρακτηριστικά που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των ατόμων, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική πορεία τους. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Συναισθηματική Νοημοσύνη: ποια η αξία της;»